مقالات

غده پروستات

غده پروستات

غده پروستات اندامی نرم و کوچک در آناتومی تولید مثل و جنسی مردان می باشد که مستقیماً در زیر مثانه واقع شده و در تولید منی با کیفیت ایفای نقش می نماید. بخش های دیگر آن شامل آلت تناسلی مرد، کیسه بیضه و بیضه ها

ادامه مقاله