مقالات

مراقبت های بعد از پیوند کلیه

مراقبت های بعد از پیوند کلیه

 پیوند کلیه جراحی برای جایگزین کردن کلیه آسیب دیده با کلیه جدید از یک شخص اهدا کننده می باشد. کلیه ها دو اندام لوبیا شکل هستند که در زیر دنده ها در طرفین بخش فوقانی شکم یافت می شوند. کلیه ها، پسماندها و دیگر مواد

ادامه مقاله