مقالات

پیوند کلیه - دکتر سعید موحد

پیوند کلیه

پیوند کلیه نوعی جراحی است که برای جایگزین کردن یک کلیه ناسالم بیمار با یک کلیه سالم از اهدا کننده، انجام می شود. کلیه گاهی از یک فرد متوفی اهدا کننده عضو یا از یک اهدا کننده زنده گرفته می شود.اعضای خانواده و افراد دیگری

ادامه مقاله
عمل پیوند کلیه در زاهدان

عمل پیوند کلیه در زاهدان

همه چیز در مورد عمل پیوند کلیه در زاهدان برخی افراد دارای نقص کلیه می توانند تحت جراحی پیوند کلیه قرار گیرند. در طول عمل پیوند کلیه در زاهدان ، یک کلیه سالم از یک اهدا کننده در بدن شما قرار داده می شود. کلیه

ادامه مقاله