مقالات

جراحی وازکتومی - دکتر سعید موحد

جراحی وازکتومی

جراحی وازکتومی نوعی کنترل بارداری در مردان است که انتقال اسپرم به منی را مسدود و موجب ناباروری در مردان می شود . این کار با بریدن و مسدود کردن لوله هایی که اسپرم را حمل می کنند انجام می شود. وازکتومی ریسک کمی داشته

ادامه مقاله