مقالات

عمل پیوند کلیه در زاهدان

عمل پیوند کلیه در زاهدان

همه چیز در مورد عمل پیوند کلیه در زاهدان برخی افراد دارای نقص کلیه می توانند تحت جراحی پیوند کلیه قرار گیرند. در طول عمل پیوند کلیه در زاهدان ، یک کلیه سالم از یک اهدا کننده در بدن شما قرار داده می شود. کلیه

ادامه مقاله