مقالات

جراحی ناباروری آقایان

جراحی ناباروری آقایان

تقریباً 1 زوج از هر 7 زوج نابارور هستند و این بدان معنی است که آن ها نمی توانند حتی بعد از داشتن رابطه های جنسی مکرر برای یک دوره 1 ساله یا بیشتر صاحب فرزند شوند. در نیمی از این زوجین، ناباروری مرد، حداقل

ادامه مقاله