مقالات

جراحی سنگ کلیه حالب و مثانه

جراحی سنگ کلیه حالب و مثانه

وقوع بیماری سنگ های کلیه، حالب و مثانه در سراسر دنیا روز به روز در حال افزایش است و روزانه افراد بسیار زیادی متوجه ابتلا خود به این بیماری می شوند. تنوع این بیماری آنچنان وسیع است که به یک دستاورد شخصی برای مدیریت نیاز

ادامه مقاله