مقالات

مراقبت های بعد از پیوند کلیه

مراقبت های بعد از پیوند کلیه

 پیوند کلیه جراحی برای جایگزین کردن کلیه آسیب دیده با کلیه جدید از یک شخص اهدا کننده می باشد. کلیه ها دو اندام لوبیا شکل هستند که در زیر دنده ها در طرفین بخش فوقانی شکم یافت می شوند. کلیه ها، پسماندها و دیگر مواد

ادامه مقاله
پیوند کلیه - دکتر سعید موحد

پیوند کلیه

پیوند کلیه نوعی جراحی است که برای جایگزین کردن یک کلیه ناسالم بیمار با یک کلیه سالم از اهدا کننده، انجام می شود. کلیه گاهی از یک فرد متوفی اهدا کننده عضو یا از یک اهدا کننده زنده گرفته می شود.اعضای خانواده و افراد دیگری

ادامه مقاله