مقالات

پیوند کلیه در زاهدان

پیوند کلیه در زاهدان

پیوند کلیه در زاهدان که به طور کاملاً تخصصی توسط دکتر سعید موحد ، بهترین جراح و متخصص کلیه و مجاری ادارای در زاهدان ، انجام می شود ، یک روند جراحی برای قرار دادن یک کلیه سالم اهدا شده از سوی یک اهدا کننده زنده

ادامه مقاله