مقالات

کجی آلت تناسلی

کجی آلت تناسلی

کجی آلت تناسلی یا بیماری پیرونی موقعیتی است که در آن آلت تناسلی شما کج یا دارای انحراف می باشد. این در اثر بافت اسکاری به وجود می آید که در طول شفت آلت تناسلی شکل می گیرد. این باعث نعوظ دردناک و ایجاد انحنا

ادامه مقاله