مقالات

فیموزیس

فیموزیس

فیموزیس به عنوان موقعیتی شرح داده می شود که در آن، پوست ختنه گاه محکم تر از آن است که بتواند از سر آلت تناسلی مرد عقب کشیده شود، دکتر سعید موحد ، بهترین متخصص کلیه در این مقاله توضیحات جامعی را برای شما عزیزان

ادامه مقاله
پارافیموزیس

پارافیموزیس

درمان پارافیموزیس پارافیموزیس یک موقعیت جدی بوده و در افرادی رخ می دهد که در آن ها طی روند ختنه کردن، پیش پوست، معمولاً در چند روز اول تولد از آلت تناسلی برداشته می شود. پارافیموزیس زمانی رخ می دهد که پیش پوست، در پشت

ادامه مقاله