مقالات

خون ادراری

خون ادراری

خون ادراری یا هماچوری چیست؟ هماچوری یا خون ادراری وجود گلبول های قرمز خون در ادرار می باشد. اگر تعداد گلبول های خون در ادرار به اندازه کافی باشد، ادرار به رنگ قرمز روشن یا صورتی در خواهد آمد. با این وجود ادرار اغلب کاملاً

ادامه مقاله