مقالات

پیشگیری از بیماری های کلیوی

پیشگیری از بیماری های کلیوی

 شما دو کلیه دارید و هر یک از آن ها به اندازه یک مشت شما می باشد. آن ها در نزدیکی قسمت میانی کمر شما درست در زیر دنده ها قرار دارند. در داخل هر کلیه در حدود یک میلیون ساختار ریز به نام نفرون

ادامه مقاله
بیماری های کلیه

بیماری های کلیه

بیماری های کلیه می تواند بر روی توانایی بدن شما برای تمیز کردن خون، پالایش آب اضافی از خون و کمک به کنترل فشار خون کمک کند. همچنین این کلیه ها می تواند بر روی تولید گلبول های قرمز و متابولیسم ویتامین D مورد نیاز

ادامه مقاله