مقالات

جراحی ناباروری آقایان

جراحی ناباروری آقایان

تقریباً 1 زوج از هر 7 زوج نابارور هستند و این بدان معنی است که آن ها نمی توانند حتی بعد از داشتن رابطه های جنسی مکرر برای یک دوره 1 ساله یا بیشتر صاحب فرزند شوند. در نیمی از این زوجین، ناباروری مرد، حداقل

ادامه مقاله
ناباروری در مردان - دکتر سعید موحد

ناباروری در مردان

حدود 15 درصد از زوج ها نابارور هستند؛ این بدان معناست که آنان علی رغم داشتن مقاربت های مکرر و محدود نشده در طول یک سال یا بیشتر، برای داشتن فرزند، بارور نمی شوند. در بیش از یک سوم از این زوج ها، این ناباروری

ادامه مقاله