مقالات

پارافیموزیس

پارافیموزیس

درمان پارافیموزیس پارافیموزیس یک موقعیت جدی بوده و در افرادی رخ می دهد که در آن ها طی روند ختنه کردن، پیش پوست، معمولاً در چند روز اول تولد از آلت تناسلی برداشته می شود. پارافیموزیس زمانی رخ می دهد که پیش پوست، در پشت

ادامه مقاله