مقالات

جراحی بی اختیاری ادرار خانمها

جراحی بی اختیاری ادرار خانمها

عمل جراحی بی اختیاری ادرار خانمها جراحی بی اختیاری ادرار خانمها : اگر تغییر رفتار و ورزش های لگنی در رفع نشانه های بی اختیاری ادرار مشکل گشا نباشد و گزینه کارساز اولیه برای این علائم به شمار نیاید، پزشک انجام جراحی را پیشنهاد می کند

ادامه مقاله