مقالات

بیماری های کلیه

بیماری های کلیه

بیماری های کلیه می تواند بر روی توانایی بدن شما برای تمیز کردن خون، پالایش آب اضافی از خون و کمک به کنترل فشار خون کمک کند. همچنین این کلیه ها می تواند بر روی تولید گلبول های قرمز و متابولیسم ویتامین D مورد نیاز

ادامه مقاله