مقالات

بستن لوله های رحم

بستن لوله های رحم

توبکتومی یا بستن لوله های رحم روند جراحی تخصصی می باشد که به بستن لوله های فالوپ زن و جلوگیری از رسیدن تخم به رحم برای لانه گزینی اطلاق می شود. این لوله ها دارای طول تقریباً 10 سانتی متر می باشند که به دو

ادامه مقاله