مقالات

عفونت کلیه - دکتر سعید موحد

عفونت کلیه

عفونت کلیه که پیلونفریت نیز نامیده می شود، زمانی رخ می دهد که باکتری یا ویروس در یک یا هر دو کلیه باعث بروز مشکل شود. این نوعی عفونت سیستم ادراری (UTI) می باشد. وظیفه اصلی کلیه های شما، دفع ضایعات و گرفتن آب اضافی

ادامه مقاله