مقالات

پیوند کلیه - دکتر سعید موحد

پیوند کلیه

پیوند کلیه نوعی جراحی است که برای جایگزین کردن یک کلیه ناسالم بیمار با یک کلیه سالم از اهدا کننده، انجام می شود. کلیه گاهی از یک فرد متوفی اهدا کننده عضو یا از یک اهدا کننده زنده گرفته می شود.اعضای خانواده و افراد دیگری

ادامه مقاله