بیماری های مقاربتی

۱۴۰۱/۶/۲۳ ۱۲:۳۳:۱۱

بیماری های مقاربتی در واقع وضعیتی است که در آن با رابطه و تماس جنسی بیماری از یک شخص به [...]