مقالات

درمان آزواسپرمی

برآورد شده که حدود نیمی از ناباروری ها در زوجین، به دلیل مشکل باروری از سمت آقایان است. آزواسپرمی به حالتی در مردان گفته می شود که در آن اسپرم قابل شمارشی در مایع منی وجود نداشته باشد؛ یعنی فقر اسپرم زنده در مایع منی؛که

ادامه مقاله