دکتر سعید موحد

جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری

فلوشیب جراحی پیوند کلیه

رتبه ممتاز بورد تخصصی

 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

خدمات دکتر موحد

جراحی ناباروری آقایان

جراحی سنگ کلیه حالب و مثانه

جراحی پروتزهای ناتوانی جنسی

جراحی پروستات

جراحی بی اختیاری ادرار خانمها

جراحی ناهنجاری های مادرزادی سیستم ادراری تناسلی

شبکه های اجتماعی