دکتر سعید موحد

فلوشیب جراحی پیوند کلیه
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری
فلوشیب جراحی پیوند کلیه
رتبه ممتاز بورد تخصصی