غده پروستات

۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۱۱:۳۴:۵۰

غده پروستات اندامی نرم و کوچک در آناتومی تولید مثل و جنسی مردان می باشد که مستقیماً در زیر مثانه [...]