عمل پیوند کلیه در زاهدان

۱۴۰۰/۳/۱۰ ۲۰:۲۳:۲۸

همه چیز در مورد عمل پیوند کلیه در زاهدان برخی افراد دارای نقص کلیه می توانند تحت جراحی پیوند کلیه [...]