جراحی وازکتومی

۱۴۰۱/۳/۲ ۹:۲۲:۲۵

جراحی وازکتومی نوعی کنترل بارداری در مردان است که انتقال اسپرم به منی را مسدود می کند. این کار با [...]