جراحی پروستات

۱۴۰۱/۳/۳۰ ۱۲:۱۸:۵۶

جراحی پروستات ، نوعی عمل جراحی است که در آن کل یا بخشی از غده پروستات برداشته می شود. غده [...]