هیپوسپادیاس

۱۴۰۰/۹/۳۰ ۷:۵۴:۵۶

هیپوسپادیاس یک نقص مادرزادی است که در آن سوراخ مجرای ادرار، به جای نوک، در زیر آلت تناسلی قرار دارد. [...]