پیوند کلیه

۱۴۰۱/۴/۸ ۵:۱۱:۳۷

پیوند کلیه نوعی جراحی است که برای جایگزین کردن یک کلیه ناسالم بیمار با یک کلیه سالم از اهدا کننده، [...]