سرطان مثانه

۱۴۰۱/۲/۲۶ ۱۱:۲۷:۵۱

سرطان مثانه زمانی آغاز می شود که سلول های ناهنجار در پوشش داخلی مثانه شروع به رشد کرده و به [...]