گلومرولونفریت

۱۴۰۰/۷/۹ ۱۳:۰۸:۵۷

گلومرولونفریت به گفته دکتر سعید موحد التهاب فیلترهای ریز در کلیه و در واقع یکی از بیماری های کلیه می [...]