خون ادراری

۱۴۰۰/۱/۱۸ ۲۰:۵۶:۴۶

خون ادراری یا هماچوری چیست؟ هماچوری یا خون ادراری وجود گلبول های قرمز خون در ادرار می باشد. اگر تعداد [...]