مراقبت های بعد از پیوند کلیه

۱۴۰۰/۱۲/۹ ۱۱:۴۴:۳۷

 پیوند کلیه جراحی برای جایگزین کردن کلیه آسیب دیده با کلیه جدید از یک شخص اهدا کننده می باشد. کلیه [...]