تکرر ادرار

۱۴۰۱/۳/۱۰ ۱۳:۰۴:۴۶

تکرر ادرار زمانی است که فرد بیشتر از حد نرمال نیاز به استفاده از سرویس بهداشتی دارد. ادرار کردن روشی [...]