تومور مثانه

۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ۱۳:۰۲:۵۷

تومور مثانه یکی از رایج ترین انواع تومور می باشد که منشاء آن سلول های مثانه است. مثانه یک اندام [...]