کیست کلیه

۱۴۰۱/۱/۲ ۶:۵۲:۵۷

کیست کلیه یک کیسه پر شده از مایع می باشد که در کلیه های شما که لوبیا شکل بوده و [...]