عفونت کلیه

۱۴۰۱/۲/۲۰ ۱۰:۰۸:۱۶

عفونت کلیه که پیلونفریت نیز نامیده می شود، زمانی رخ می دهد که باکتری یا ویروس در یک یا هر [...]