درد کلیه

۱۴۰۱/۳/۲ ۹:۰۶:۴۳

بیشتر افراد درد کلیه را با کمر درد اشتباه می گیرند. بر خلاف کمر درد که اغلب در ناحیه پایینی [...]