About drmovahed1

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
So far drmovahed1 has created 35 blog entries.

پیشگیری از بیماری های کلیوی

۱۴۰۰/۳/۲۱ ۲۲:۴۴:۰۷

همه چیز درباره پیشگیری از بیماری های کلیوی پیشگیری از بیماری های کلیوی : شما دو کلیه دارید و هر [...]

پیشگیری از بیماری های کلیوی۱۴۰۰/۳/۲۱ ۲۲:۴۴:۰۷

عمل پیوند کلیه در زاهدان

۱۴۰۰/۳/۱۰ ۲۰:۲۳:۲۸

همه چیز در مورد عمل پیوند کلیه در زاهدان برخی افراد دارای نقص کلیه می توانند تحت جراحی پیوند کلیه [...]

عمل پیوند کلیه در زاهدان۱۴۰۰/۳/۱۰ ۲۰:۲۳:۲۸

بهترین اورولوژیست زاهدان

۱۴۰۰/۲/۸ ۲۲:۴۳:۰۷

همه چیز در مورد بهترین اورولوژیست زاهدان بهترین اورولوژیست زاهدان : اگر در مجاری ادراری خود -سیستم بدن شما برای [...]

بهترین اورولوژیست زاهدان۱۴۰۰/۲/۸ ۲۲:۴۳:۰۷