سندروم نفروتیک

۱۴۰۰/۷/۶ ۱۰:۲۹:۳۸

سندروم نفروتیک نوعی ناهنجاری است که باعث می شود مقدار قابل ملاحظه ای پروتئین به ادرار انتقال پیدا کند. سندروم [...]

سندروم نفروتیک۱۴۰۰/۷/۶ ۱۰:۲۹:۳۸

جراحی ناباروری مردان در زاهدان

۱۴۰۰/۴/۲۷ ۲۲:۳۰:۲۶

جراحی ناباروری مردان در زاهدان : اورولوژیست ها از جمله دکتر سعید موحد گاهی اوقات جراحی را برای مدیریت موقعیت [...]

جراحی ناباروری مردان در زاهدان۱۴۰۰/۴/۲۷ ۲۲:۳۰:۲۶